توصیه های مهم دانشجویان جهت تحصیل در مجارستان

توصیه های مهم دانشجویان جهت تحصیل در مجارستان :

 1. دانشجویان پس از ورود به کشور مقصد باید ظرف مدت 15-3 روز از تاریخ ورود(بسته به کشور) پس از عقد قرارداد منزل و اجاره منزل باید به پلیس مهاجرت منطقه محل زندگی مراجعه و آدرس محل اقامت خود را اعلام نمایند
 2. دانشجویان باید به دفتر پذیرش دانشگاه مراجعه و شرایط تمدید اقامت را سئوال نموده و سپس اقدام به تحویل مدارک و اعلام وضعیت اقامتی خویش به پلیس اداره مهاجرت نمایند.
 3. دانشجویان میبایستی در اسرع وقت(کمتر از 15-3 روز بسته به کشور محل اقامت) نسبت به معرفی آدرس محل زندگی خود به پلیس محلی و دریافت کارت اقامت اقدام نمایند.
 4. دانشجویانی که از خوابگاه استفاده مینمایند باید مدارک و پاسپورت خود را به دانشگاه ارائه کنند تا اقامت ایشان توسط پلیس صادر شود.(بسته به کشور متفاوت است)
 5. دانشجویان باید حداقل دو ماه قبل از اتمام اقامت خویش به اداره پلیس مراجعه و اقدام به ارائه مدارک و تمدید اقامت نمایند. در صورت تعلل و تاخیر اقامت ایشان باطل می گردد و مجبور به برگشت به ایران و دریافت ویزای تحصیلی مجدد خواهند بود که کار بسیار دشواری است.
 6. دانشجو حق تغییر محل تحصیل ، دانشگاه/کالج را پس از ورود و دریافت اقامت ندارد زیرا کالج و یا دانشگاه مربوطه برگه ی اشتغال به تحصیل صادر نموده است و در صورت توقف تحصیلی موظف به ارائه گزارش به پلیس اداره مهاجرت می باشد.
 7. در صورتیکه دانشجو اقدام به تعویض دانشگاه و یا محل تحصیل نماید ، دانشگاه طی گزارشی مراتب توقف تحصیلی دانشجو را به پلیس گزارش و این مسئله باعث ابطال اقامت دانشجو خواهد شد.
 8. در صورت غیبت های مکرر و توقف تحصیلی و عدم موفقیت در تحصیل و یا انجام اعمال خلاف قانون دانشگاه ، دانشگاه یا کالج دانشجو را اخراج خواهد نمود و کلیه عواقب اخراج از محل تحصیل به عهده دانشجو میباشد.
 9. در صورتیکه اقامت شما به هردلیلی دچار مخاطره شده اقدام به مسافرت توریستی به کشورهای دیگر و خروج ازمرز ننمائید زیرا از ورود شما به کشور محل تحصیل ممانعت به عمل خواهد آمد.
 10. در صورتیکه اقامت شما دچار مخاطره شد مراتب را به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور اعلام فرمائید.
 11. در صورتیکه اقامت شما به هر دلیلی دچار مخاطره شد مراتب را به مشاور مهاجرت مستقر در دانشگاه اعلام فرمائید و درخواست راهنمایی کنید.
 12. مدارک لازم جهت تمدید اقامت همانند آزمایشات سلامت جسمانی(ایدز ، هپاتیت)، عکس ، گواهی ثبت نام دانشگاه یا اشتغال به تحصیل ، اجاره نامه محل سکونت ، موجودی حساب بانکی را قبل از سر رسید اتمام اقامت از قبل آماده فرمائید.
 13. در صورت عدم حضور و غیبت در کلاسهای درسی دانشگاه و عدم شرکت در امتحانات دانشگاه و کالج مجاز به اعلام نام دانشجو و ابطال اقامت دانشجو توسط اداره مهاجرت میباشد.
 14. در صورت بروز هرگونه خلاف قانونی و قانون شکنی توسط دانشجو در خارج، اقامت دانشجو توسط پلیس ابطال خواهد شد.
 15. در صورت عدم رعایت شرائط اقامتی و قوانین کشور مربوطه اقامت دانشجو ابطال خواهد شد.
 16. از پرداخت هرگونه هزینه به افرادی که خود را واسط حل کردن مشکلات مهاجرت و یا اقامت معرفی مینمایند خودداری کنید.
 17. در صورتی که دچار مشکل اقامتی شدید میتوانید از وکلای متخصص امور مهاجرتی و اقامتی استفاده نمائید.
 18. اقامت تحصیلی با اقامت کاری و اقامت دائم متفاوت میباشد.
 19. دانشجو نمیتواند پس از ورود یا بعد از ثبت نام دانشگاه خود را تغییر دهد و در دانشگاه دیگری ثبت نام نماید زیرا در صورت ثبت نام شهریه مسترد نمی گردد .
 20. در صورت عدم ثبت نام دانشگاه روادید دانشجو را باطل می نماید و دانشجو مکلف به بازگشت به ایران میباشد زیرا با دعوتنامه دانشگاه اول روادید تحصیلی دریافت نموده است.
 21. دانشجو باید حداکثر 3-1 روز ثبت نام نماید زیرا بلافاصله باید توسط دانشگاه به پلیس مهاجرت مرکزی معرفی گردیده و مدارک ایشان توسط دانشگاه جهت دریافت اقامت تحصیلی به پلیس ارائه گردد.(در بعضی از کشورها مانند جمهوری های شوروی سابق)
 22. در صورتیکه دانشجو قبلا در آن کشور بوده باشد و مرتکب خلافی شده باشد و نامش در کامپیوتر پلیس ثبت شده باشد ، ‌امکان دارد پلیس با اقامت دانشجو مخالفت نماید.
 23. پلیس پس از صدور اقامت حق دارد در صورتیکه دانشجو تخلفی را مرتکب شود و یا دانشگاه محل تحصیل به دلایل مختلف درخواست باطل شدن ویزای ایشان را نماید ، اقامت دانشجو را لغو نماید.
 24. در صورت تاخیر در کلاسها و یا غیبت در امتحانات دانشجو پس از دریافت اخطار موظف به پرداخت جریمه و شرکت در کلاسهای اجباری است.
 25. در صورت تکرار غیبت یا تاخیر دانشگاه مجاز به دیپورت کردن دانشجو و اخراج ایشان از دانشگاه و کشور خواهد بود.
توصیه های مهم اقامت دانشجویان در مجارستان

در صورت عدم رعایت شرائط اقامتی و قوانین کشور مربوطه اقامت دانشجو ابطال خواهد شد. لطفابه توصیه های مهم اقامت دانشجویان در مجارستان توجه فرمایید