mcdaniel_budapest_hungary
نماینده رسمی کالج مک دنیل و دانشگاه های معتبر مجارستان در ایرانلیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت سال تحصیلی 19-2018

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت سال تحصیلی 19-2018

بر اساس مصوبات دویست و بیست و پنجمین جلسه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 1396/11/03 ، با بررسی های کارشناسی مد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن 700 دانشگاه برتر QS و 800 دانشگاه برتر Times و 500 دانشگاه برتر Shanghai لیست نهایی دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت جهت ورودی های سال 2018-2019 در رشته های مربوط به علوم پزشکی به شرح زیر اعلام می گردد. لازم به ذکر است این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و از سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشد.

لیست دانشگاههای مورد تایید مجارستان

Semmelweis University

University of Szeged

University of Debrecen

University of Pécs

Budapest University of Techlogy and Economics

بالای صفحه

 

 

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت سال تحصیلی 19-2018

5 (100%) 2 votes


error: