تقویم آموزشی کالج مک دنیل بوداپست مجارستان

تقویم آموزشی کالج مک دنیل برای دوره پیش پزشکی ترم عادی
مهر ماه 2020-2019

شروع و خاتمه دوره : 1 اکتبر تا 31 می

ثبت نام : 23 سپتامبر

تعیین سطح ،آشنایی و معرفی ،جشن شروع دوره ،مراسم خوش آمدگویی : 25 سپتامبر

شروع کلاسها :  30 سپتامبر

امتحان ورودی دانشگاه ها : آپریل – می – جون

تقویم آموزشی کالج مک دنیل برای دوره زبان انگلیسی ترم عادی
مهر ماه 2020-2019

شروع و خاتمه دوره : 7 اکتبر تا 31 می

ثبت نام ، آشنایی و معرفی ،جشن شروع دوره ،مراسم خوش آمدگویی : 6 اکتبر

شروع کلاسها : 10اکتبر