تحصیل در مجارستان بدون مدرک زبان IELTS

نماینده رسمی کالج ها و دانشگاه های مجارستان

تحصیل در مجارستان

مزایای تحصیل در مجارستان

تایید مدارک دانشگاههای کشور مجارستان در 25 کشور اروپایی

دانشگاه های معتبر مجارستان

در صورتی که معدل دیپلم پایین یا پیش دانشگاهی پایینی دارید و میانگین معدل شما به 16 هم نمیرسد راه های قانونی برای جبران ومعدل پایین دیپلم می باش

هزینه تحصیل در مجارستان

رشته های فنی و مهندسی 6400 یورو علوم پزشکی 6630 یورو زبان انگلیسی 5800 یورو

ویزای تحصیلی مجارستان و اقامت شنگن در مجارستان

مجارستان به عنوان عضو اتحادیه اروپا از سال 2000 و عضو پیمان شنگن برای کلیه دانشجویان کالج مک دنیل ویزای شنگن صادر می کند

هزینه زندگی در مجارستان

به طور کلی هزينه هاي زندگي 40% الي 50% ارزانتر از اروپاي غربي است.

رشته های تحصیلی در مجارستان

شاخه های علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی مجارستان، شاخه های مهندسی دانشگاههای فنی و مهندسی مجارستان، شاخه های علوم انسانی دانشگاههای زیر شاخه علوم انسانی مجارستان و شاخه های هنر

ادامه تحصیل در مجارستان

فقط با یک تماس

نماینده رسمی دانشگاه ها و کالج های مجارستان

تحصیل در مجارستان در رشته های پزشکی

تحصیل در مجارستان در رشته های فنی و مهندسی بدون مدرک زبان در بهترین دانشگاه مجارستان

تحصیل در مجارستان در رشته های پیش پزشکی

تحصیل در مجارستان در رشته های فنی و مهندسی بدون مدرک زبان در بهترین دانشگاه مجارستان

تحصیل در مجارستان در رشته های مدیریت و MBA

تحصیل در مجارستان در رشته های فنی و مهندسی بدون مدرک زبان در بهترین دانشگاه مجارستان

تحصیل در مجارستان در رشته های فنی و مهندسی

تحصیل در مجارستان در رشته های فنی و مهندسی بدون مدرک زبان در بهترین دانشگاه مجارستان