هزینه تحصیل در مجارستان کارشناسی ارشد

هزینه تحصیل در مجارستان کارشناسی ارشد
دوره پیش دانشگاهی
  • علوم پزشكي 6630 يورو
  • رشته هاي فني و مهندسی 6400 يورو
  • زبان انگلیسی 5800 یورو
رشته‌‌های پزشکی‌
  • پزشکی – به مدت: ۶ سال – شهریهٔ هر سال 15000 تا 18000 دلار آمريكا
  • دندانپزشکی – به مدت ۵ سال – شهریهٔ هر سال 15000 تا 18000 دلار آمريكا
  • دکترای داروسازی – به مدت ۵ سال – شهریهٔ هر سال  9500 تا 12000 دلار آمريكا
  • دامپزشکی‌ :  به مدت ۵ سال – شهریه هرسال  15000 یورو
هزینه تحصیل در مجارستان
هزینه تحصیل در مجارستان کارشناسی ارشد
 رشته‌‌های مهندسی‌
  • ۳۲۰۰ یورو در هر ترم – به مدت ۶ تا ۸ ترم تحصیلی‌
رشته‌های علوم انسانی‌ و مدیریت و هنر
  • ۲۵۰۰ – ۳۰۰۰ یورو در هر ترم  – به مدت ۶ تا ۸ ترم تحصیلی‌