هزینه تحصیل در مجارستان

هزینه تحصیل در مجارستان
دوره پیش دانشگاهی
  • علوم پزشکی 6630 یورو
  • رشته های فنی و مهندسی 6400 یورو
  • زبان انگلیسی 5800 یورو
رشته‌‌های پزشکی‌
  • پزشکی – به مدت: ۶ سال – شهریه هر سال 15000 تا 18000 دلار آمریکا
  • دندانپزشکی – به مدت ۵ سال – شهریه هر سال 15000 تا 18000 دلار آمریکا
  • دکترای داروسازی – به مدت ۵ سال – شهریه هر سال  9500 تا 12000 دلار آمریکا
  • دامپزشکی‌ :  به مدت ۵ سال – شهریه هرسال  15000 یورو
 رشته‌‌های مهندسی‌
  • ۳۲۰۰ یورو در هر ترم – به مدت ۶ تا ۸ ترم تحصیلی‌
رشته‌های علوم انسانی‌ و مدیریت و هنر
  • ۲۵۰۰ – ۳۰۰۰ یورو در هر ترم  – به مدت ۶ تا ۸ ترم تحصیلی‌