هزینه تحصیل در مجارستان

دوره پیش دانشگاهی

علوم پزشکی 6630 یورو

رشته های فنی و مهندسی 6400 یورو

رشته های مدیریت و بیزینس 5000 یورو

زبان انگلیسی دوره یکساله 6000 یورو

رشته‌‌های پزشکی‌

پزشکی – به مدت: ۶ سال – شهریه هر سال 15000 تا 18000 دلار

دندانپزشکی – به مدت ۵ سال – شهریه هر سال 15000 تا 18000 دلار

دکترای داروسازی – به مدت ۵ سال – شهریه هر سال  9500 تا 12000 دلار

دامپزشکی‌ :  به مدت ۵ سال – شهریه هرسال  12000 یورو

 رشته‌‌های مهندسی‌

۳۲۰۰ یورو در هر ترم – به مدت ۶ تا ۸ ترم تحصیلی‌

رشته‌های علوم انسانی‌ و مدیریت و هنر

۲۵۰۰ – ۳۰۰۰ یورو در هر ترم  – به مدت ۶ تا ۸ ترم تحصیلی‌